PLAYER CHARACTERS
 • Kai Winding

  Kai Winding

  Female Soburi Cleric - Sam's Character
   
 • Kataashi Kikku

  Kataashi Kikku

  Soburi Martial Artist - Sunshine's Character
   
 • Kinzoku

  Kinzoku

  Hiko-Hebi Tsukumogami (Flying Snake Tsukumogami)
   
 • Subotai Korusu

  Subotai Korusu

  Soburi Noburu (Noble) Samurai - Dana's Character
   
 • Wang Shu

  Wang Shu

  Soburi Ju-Hai Shu Bloodline Sorcerer - Phil's Character
   
 • Wei Tai

  Wei Tai

  Soburi Male Ninja - Tim's Character
   
NON-PLAYER CHARACTERS